നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

51 ഠഫാ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 51°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.8 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 48°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 89.2%
സമയത്തുള്ള 23/04 01:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Arroyo Del Ojanco
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Arroyo Del Ojanco >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 52°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 52°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° തെളിഞ്ഞ Dourbali, ചഡ്
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ട് -30°

84° തെളിഞ്ഞ Kousséri, കാമറൂണ്‍
Taloyoak, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും

84° തെളിഞ്ഞ Massaguet, ചഡ്
Cambridge Bay, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും

84° തെളിഞ്ഞ Moussoro, ചഡ്
Rankin Inlet, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും

84° തെളിഞ്ഞ N'Djamena, ചഡ്
Arviat, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ 10°