અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

51 °F
ના જેવું લાગે છે: 51°
બેરોમિટર: 29.8 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 48°
ભેજ: 88%
ના રોજ 23/04 12:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Arroyo Del Ojanco
ભૂતકાળના અવલોકનો, Arroyo Del Ojanco >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 75°
લઘુત્તમ: 52°
કાલે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 68°
લઘુત્તમ: 52°
રવિવાર
આંશિક વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 73°
લઘુત્તમ: 54°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

88° સ્પષ્ટ Marawī, સુદાન
Taloyoak, કેનેડા વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ

86° સ્પષ્ટ Nguru, નાઇજિરિયા
Cambridge Bay, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ

80° સ્પષ્ટ Hot Chāh, પાકિસ્તાન
Baker Lake, કેનેડા સ્પષ્ટ

80° સ્પષ્ટ Jath, પાકિસ્તાન
Kugaaruk, કેનેડા વાદળછાયું અને સહેજ બરફ

73° સ્પષ્ટ Turbat, પાકિસ્તાન
Kugluktuk, કેનેડા ઘેરાયેલું અને બરફ 10°