നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+9 ഠ സെ.
SE 4 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +7°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +4°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 70.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 18 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 06/03 11:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Avila
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Avila >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +12°
നിമ്ന: +3°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +11°
നിമ്ന: +1°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +10°
നിമ്ന:

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+23° തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Verkhoyansk, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -33°

+23° തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -28°

+23° തെളിഞ്ഞ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Ust'-Nera, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -24°

+23° തെളിഞ്ഞ Zirándaro, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -21°

+20° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Susuman, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -21°