ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+7 °C
SE 2 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +5°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +4°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 80%
ಗೋಚರತೆ: 15 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 02/03 09:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Avila
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Avila >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +12°
ಇಗೋ: +1°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ:
ಗುರುವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +15°
ಇಗೋ:

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+29° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Ciudad Altamirano, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Severnyy, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -47°

+29° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Coyuca de Catalán, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Saskylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -46°

+29° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Cutzamalá de Pinzón, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -37°

+27° ಸ್ವಚ್ಛ Antunes, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -37°

+27° ಸ್ವಚ್ಛ Felipe Carrillo Puerto, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Yerbogachën, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -34°