നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+11 ഠ സെ.
S 1 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +11°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +8°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 80.1%
സമയത്തുള്ള 11/04 03:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ilundain
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ilundain >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: +9°
നിമ്ന:
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +9°
നിമ്ന:
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +13°
നിമ്ന: +1°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+31° തെളിഞ്ഞ Ténenkou, മാലി
Leningradskiy, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -25°

+30° തെളിഞ്ഞ Barkéwol, മൗരിടാനിയ
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ട് -23°

+30° തെളിഞ്ഞ Kanel, സെനഗല്‍
Arctic Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -21°

+30° തെളിഞ്ഞ Ouro Sogui, സെനഗല്‍
Point Lay, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -21°

+30° തെളിഞ്ഞ Ranérou, സെനഗല്‍
Wiseman, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -13°