ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+11 °C
S 1 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +11°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +8°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 80.1%
ಈಗ 11/04 03:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Ilundain
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Ilundain >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ
ಹೈ: +9°
ಇಗೋ:
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +9°
ಇಗೋ:
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +13°
ಇಗೋ: +1°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+34° ಸ್ವಚ್ಛ Ayorou, ನೈಗರ್
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -24°

+31° ಸ್ವಚ್ಛ Goléré, ಸೆನೆಗಲ್
Arctic Village, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -21°

+31° ಸ್ವಚ್ಛ Ténenkou, ಮಾಲೀ
Aliskerovo, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -15°

+30° ಸ್ವಚ್ಛ Ouaoundé, ಸೆನೆಗಲ್
Mayo, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -15°

+30° ಸ್ವಚ್ಛ Ouro Sogui, ಸೆನೆಗಲ್
Vstrechnyy, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -15°