અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+11 °C
S 1 મી/સેં
ના જેવું લાગે છે: +11°
ડ્યુપોઇન્ટ: +8°
ભેજ: 80.1%
ના રોજ 11/04 03:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Ilundain
ભૂતકાળના અવલોકનો, Ilundain >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને વરસાદ
મહત્તમ: +9°
લઘુત્તમ:
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +9°
લઘુત્તમ:
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +13°
લઘુત્તમ: +1°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+34° સ્પષ્ટ Ayorou, નિજર
Sachs Harbour, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -26°

+34° સ્પષ્ટ Tillabéri, નિજર
Prudhoe Bay, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્પષ્ટ -25°

+30° સ્પષ્ટ Ouaoundé, સેનેગલ
Cambridge Bay, કેનેડા વાદળછાયું -24°

+30° સ્પષ્ટ Ouro Sogui, સેનેગલ
Arctic Village, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્પષ્ટ -21°

+30° સ્પષ્ટ Ranérou, સેનેગલ
Point Lay, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્પષ્ટ -21°