നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

59 ഠഫാ.
NW 5 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 59°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 53°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 79.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/09 10:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Guadalajara
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Guadalajara >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 79°
നിമ്ന: 57°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ സാധ്യത
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 55°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ East Blythe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Qeqertaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 22°

86° തെളിഞ്ഞ Calexico, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Maarmorilik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ട് 25°

84° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Belogorsk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 36°

84° തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Oymyakon, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 51°

81° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Solnechnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ 56°