നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 40 ഠഫാ.
NE 9 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 34°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 32°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 72%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 09/03 07:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Guadalajara
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Guadalajara >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 28°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 36°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 41°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Novyy Urengoy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -31°

84° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ El Chauz, മെക്സിക്കോ
Nadym, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -22°

84° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Berezovo, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -20°

79° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Felipe Carrillo Puerto, മെക്സിക്കോ
Muravlenko, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -15°

75° തെളിഞ്ഞ Masagua, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Kholodnyy, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -9°