നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

64 ഠഫാ.
SW 7 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 64°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 33°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 31.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 18/04 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Guadalajara
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Guadalajara >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 39°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 46°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

° ,
Kayyerkan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -15°

° ,
Noril'sk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -15°

° ,
Dudinka, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -7°

° ,
Khatanga, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -7°

° ,
Igloolik, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും