ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 40 °F
NE 9 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಅನಿಸುವುದು: 34°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.1 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 32°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 72%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 09/03 07:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Guadalajara
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Guadalajara >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 54°
ಇಗೋ: 28°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 36°
ಗುರುವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 41°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

84° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Coyuca de Catalán, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Aksarka, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -42°

84° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Huetamo de Núñez, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Berezovo, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -41°

84° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ San Lucas, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Saskylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -39°

84° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ San Miguel Totolapan, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Pangody, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -34°

84° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Tlalchapa, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -21°