ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

56 °F
S 3 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 56°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.2 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 31°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 37.7%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 12/04 09:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Guadalajara
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Guadalajara >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 41°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 46°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 68°
ಇಗೋ: 46°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

108° ಸ್ವಚ್ಛ Barkéwol, ಮಾರಿತಾನಿಯಾ
Orotukan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -27°

108° ಸ್ವಚ್ಛ Kanel, ಸೆನೆಗಲ್
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -9°

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Ngama, ಚಡ್
Baker Lake, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -8°

105° ಸ್ವಚ್ಛ Ayorou, ನೈಗರ್
Chesterfield Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -4°

105° ಸ್ವಚ್ಛ Téra, ನೈಗರ್
Kugaaruk, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -4°