ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

50 °F
SW 2 mph
ఇలా అనిపిస్తుంది: 50°
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 48°
తేమ: 92.2%
ఇప్పటి వరకు 11/04 03:00 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Salamanca,obs.
గత పరిశీలనలు , Salamanca,obs. >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 57°
తక్కువ: 36°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 59°
తక్కువ: 37°
మంగళవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 66°
తక్కువ: 43°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

93° ప్రశాంతంగా ఉంది Tillabéri, నైజర్
Sachs Harbour, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -15°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Barkéwol, మౌర్టియానా
Arctic Village, సంయుక్త రాష్ట్రాలు ప్రశాంతంగా ఉంది -5°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Ouaoundé, సెంగల్
Bilibino, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Polel Diaoubé, సెంగల్
Vstrechnyy, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు

84° ప్రశాంతంగా ఉంది Say, నైజర్
Wiseman, సంయుక్త రాష్ట్రాలు చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది