ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

48 °F
ಅನಿಸುವುದು: 48°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 47°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 94.1%
ಈಗ 11/04 04:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Salamanca / Matacan
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Salamanca / Matacan >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 36°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 37°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 43°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

93° ಸ್ವಚ್ಛ Ayorou, ನೈಗರ್
Sachs Harbour, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -15°

93° ಸ್ವಚ್ಛ Tillabéri, ನೈಗರ್
Nuiqsut, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -13°

88° ಸ್ವಚ್ಛ Ténenkou, ಮಾಲೀ
Bilibino, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ

86° ಸ್ವಚ್ಛ Ranérou, ಸೆನೆಗಲ್
Mayo, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ

81° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Birnin Konni, ನೈಗರ್
Vstrechnyy, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ