നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 50 ഠഫാ.
N 3 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 49°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 39°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 66.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/03 05:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച San Sebastian / Fuenterrabia
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, San Sebastian / Fuenterrabia >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 43°
തിങ്കള്‍
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

82° തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Khatanga, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -27°

82° തെളിഞ്ഞ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -23°

82° തെളിഞ്ഞ Tiquicheo, മെക്സിക്കോ
Kadykchan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -19°

82° തെളിഞ്ഞ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -19°

75° തെളിഞ്ഞ San Juan De Los Platanos, മെക്സിക്കോ
Susuman, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -19°