നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ +10 ഠ സെ.
N 4 മീ./സെ.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +8°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1024.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +6°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 76.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 10 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 06/03 12:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച San Sebastian / Fuenterrabia
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, San Sebastian / Fuenterrabia >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +8°
നിമ്ന: +6°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: +8°
നിമ്ന: +6°
തിങ്കള്‍
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +8°
നിമ്ന: +6°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+26° തെളിഞ്ഞ ഉല്ലാസ്നഗര്‍, ഇന്ത്യ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -46°

+26° തെളിഞ്ഞ നെരല്‍, ഇന്ത്യ
Verkhoyansk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -46°

+26° തെളിഞ്ഞ മുര്‍ബാദ്, ഇന്ത്യ
Нежданинское, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -43°

+26° തെളിഞ്ഞ ഷാഹാപുര്‍, ഇന്ത്യ
Severnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -38°

+24° തെളിഞ്ഞ വ്യാര, ഇന്ത്യ
Hall Beach, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -35°