ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ +17 °C
S 4 ಎಮ್/ಎಸ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: +17°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1026.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +6°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 48.3%
ಗೋಚರತೆ: 10 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 02/03 08:30 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ San Sebastian / Fuenterrabia
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, San Sebastian / Fuenterrabia >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +17°
ಇಗೋ: +11°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +16°
ಇಗೋ: +10°
ಗುರುವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: +9°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+30° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Ajuchitlán del Progreso, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Vanavara, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -42°

+30° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Coyuca de Catalán, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Baykit, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -38°

+30° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Huetamo de Núñez, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -36°

+30° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Tiquicheo, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -36°

+30° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Tlapehuala, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Yantal', ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -29°