ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

64 °F
SW 4 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 64°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.1 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 33°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 30.9%
ಗೋಚರತೆ: 11 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 18/04 08:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Zamora
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Zamora >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 45°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 46°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 45°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

° ,
Kayyerkan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -15°

° ,
Noril'sk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -15°

° ,
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ

° ,
Grise Fiord, ಕೆನೆಡಾ

° ,
Rankin Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು