നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 46 ഠഫാ.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 46°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 45°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 3 മൈ.
സമയത്തുള്ള 04/03 04:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Logrono / Agoncillo
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Logrono / Agoncillo >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 37°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 37°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° തെളിഞ്ഞ ഉല്ലാസ്നഗര്‍, ഇന്ത്യ
Taloyoak, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -44°

84° തെളിഞ്ഞ ഭിവണ്ടി, ഇന്ത്യ
Gjoa Haven, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -40°

84° തെളിഞ്ഞ മുര്‍ബാദ്, ഇന്ത്യ
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -31°

84° തെളിഞ്ഞ വസിന്ദ്, ഇന്ത്യ
Kaktovik, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -25°

74° തെളിഞ്ഞ മനൊര്‍, ഇന്ത്യ
Hall Beach, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് -15°