ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 55 °F
N 3 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 55°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.4 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 46°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 71.6%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 21/02 09:30 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Almeria / Aeropuerto
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Almeria / Aeropuerto >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 68°
ಇಗೋ: 46°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 48°
ರವಿವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 70°
ಇಗೋ: 50°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

79° ಸ್ವಚ್ಛ ಕರ್ಚೋರೆಂ, ಭಾರತ
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -55°

79° ಸ್ವಚ್ಛ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಭಾರತ
Seymchan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -47°

79° ಸ್ವಚ್ಛ ಪಲ್ಲೆ, ಭಾರತ
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -45°

79° ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಗಮ್, ಭಾರತ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -31°

Repulse Bay, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -29°