നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

54 ഠഫാ.
E 1 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 54°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 73.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 7 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/03 11:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Granada / Aeropuerto
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Granada / Aeropuerto >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 45°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 41°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

73° തെളിഞ്ഞ Ajuchitlán del Progreso, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -32°

73° തെളിഞ്ഞ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -19°

68° തെളിഞ്ഞ Antunes, മെക്സിക്കോ
Artyk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -10°

68° തെളിഞ്ഞ Apatzingán de la Constitución, മെക്സിക്കോ
Kadykchan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -5°

68° തെളിഞ്ഞ San Juan De Los Platanos, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -5°