ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

65 °F
W 6 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 65°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 38°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 37.8%
ಈಗ 12/04 08:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Doña Mencía 'automática'
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Doña Mencía 'automática' >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 68°
ಇಗೋ: 48°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 72°
ಇಗೋ: 52°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 50°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

108° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Sokolo, ಮಾಲೀ
Dukat, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -21°

104° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Dori, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ
Galimyy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -21°

104° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Gao, ಮಾಲೀ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -14°

103° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Yagoua, ಕ್ಯಾಮರೂನ್
Grise Fiord, ಕೆನೆಡಾ -13°

97° ಸ್ವಚ್ಛ Guélengdeng, ಚಡ್
Resolute, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -9°