നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

49 ഠഫാ.
SW 4 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 48°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 49°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 98%
സമയത്തുള്ള 09/03 08:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Polinyà
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Polinyà >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 48°
വ്യാഴം
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Aksarka, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -30°

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Urengoy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -26°

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Kutop'yugan, റഷ്യ -25°

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Pangody, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -24°

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Zirándaro, മെക്സിക്കോ
Nadym, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -22°