ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

57 °F
E 7 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 57°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 51°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 79.9%
ಈಗ 12/04 08:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Polinyà
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Polinyà >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 48°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 50°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 52°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

106° ಸ್ವಚ್ಛ Mopti, ಮಾಲೀ
Orotukan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -27°

106° ಸ್ವಚ್ಛ Niafounké, ಮಾಲೀ
Dukat, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -21°

104° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Gao, ಮಾಲೀ
Omsukchan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -21°

104° ಸ್ವಚ್ಛ Kollo, ನೈಗರ್
Grise Fiord, ಕೆನೆಡಾ -13°

104° ಸ್ವಚ್ಛ Say, ನೈಗರ್
Kugaaruk, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -4°