અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

57 °F
E 7 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 57°
ડ્યુપોઇન્ટ: 51°
ભેજ: 79.9%
ના રોજ 12/04 08:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Polinyà
ભૂતકાળના અવલોકનો, Polinyà >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 48°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 50°
બુધવાર
વાદળછાયું
મહત્તમ: 64°
લઘુત્તમ: 52°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

108° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Sokolo, માલી
Orotukan, રશિયા સ્પષ્ટ -27°

106° સ્પષ્ટ Ténenkou, માલી
Omsukchan, રશિયા સ્પષ્ટ -26°

104° ઘેરાયેલું Dori, બુર્કિના ફાસો
Taloyoak, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું -14°

104° સ્પષ્ટ Say, નિજર
Baker Lake, કેનેડા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -9°

103° ઘેરાયેલું Yagoua, કેમેરુન
Resolute, કેનેડા વાદળછાયું -9°