നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ +16 ഠ സെ.
E 3 മീ./സെ.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +16°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1022.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +10°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 67.5%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 10 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 04/03 02:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Valencia / Aeropuerto
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Valencia / Aeropuerto >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +16°
നിമ്ന: +8°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +16°
നിമ്ന: +9°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: +15°
നിമ്ന: +11°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+22° തെളിഞ്ഞ Felipe Carrillo Puerto, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

+20° തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Verkhoyansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -36°

+20° തെളിഞ്ഞ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Batagay-Alyta, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -35°

+20° തെളിഞ്ഞ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Amga, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -34°

+20° തെളിഞ്ഞ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Kysyl-Syr, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -30°