ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +14 °C
NE 3 ಎಮ್/ಎಸ್
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಅನಿಸುವುದು: +14°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1030.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +12°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 87.7%
ಗೋಚರತೆ: 10 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 02/03 09:30 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Valencia / Aeropuerto
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Valencia / Aeropuerto >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +15°
ಇಗೋ: +12°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +16°
ಇಗೋ: +10°
ಗುರುವಾರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +15°
ಇಗೋ: +7°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+29° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Huetamo de Núñez, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Saskylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -46°

+29° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ San Lucas, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Ese-Khayya, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -43°

+29° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Tiquicheo, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Khatanga, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -42°

+27° ಸ್ವಚ್ಛ Buenavista Tomatlán, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Baykit, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -38°

+27° ಸ್ವಚ್ಛ Felipe Carrillo Puerto, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -37°