നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 66 ഠഫാ.
N 11 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 66°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 55°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 68.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 22/09 06:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vitoria
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vitoria >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 50°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 50°
വെള്ളി
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

89° തെളിഞ്ഞ Brawley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Oymyakon, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 17°

89° തെളിഞ്ഞ Calexico, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 24°

89° തെളിഞ്ഞ Heber, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Ukkusissat, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ട് 27°

79° തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Amga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ 28°

79° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Severomuysk, റഷ്യ 30°