நடப்பு சூழ்நிலைகள்

+12 °C
இது போல்: +12°
பனிப்புள்ளி: +5°
ஈரப்பதம்: 61.3%
இது வரை 08/03 09:00 am
கணக்கிடப்பட்டது Abla
கடந்தகால கண்காணிப்பு, Abla >

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டமும் சாரல்களும்
அதிக: +11°
குறை: +1°
நாளை
மேகமூட்டமும் சாரல்களும்
அதிக: +8°
குறை:
புதன்
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: +11°
குறை: +3°

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

+30° தெளிவு Youkounkoun, கினியா
Khatanga, ரஷ்யா மிகத் தெளிவு -37°

+29° மிகத் தெளிவு Savelugu, கானா
Verkhoyansk, ரஷ்யா ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் -25°

+29° ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் Yorosso, மாலீ
Belichan, ரஷ்யா தெளிவு -23°

+27° தெளிவு Kemparana, மாலீ
Susuman, ரஷ்யா தெளிவு -23°

+23° தெளிவு Gao, மாலீ
Ust'-Omchug, ரஷ்யா தெளிவு -20°