നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+12 ഠ സെ.
NE 4 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +12°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +1°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 45.3%
സമയത്തുള്ള 04/03 12:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Abla
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Abla >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +13°
നിമ്ന: +2°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: +11°
നിമ്ന: +4°
ശനി
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: +10°
നിമ്ന: +4°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+25° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Zhigansk, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -32°

+25° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Churapcha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -30°

+25° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Batagay-Alyta, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -29°

+25° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Zirándaro, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഞ്ഞും -28°

+21° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Vilyuysk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -26°