ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

49 °F
ಅನಿಸುವುದು: 49°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 27°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 41.1%
ಈಗ 19/04 04:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Abla
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Abla >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 43°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 45°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 43°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

77° ಸ್ವಚ್ಛ Al Manzilah, ಈಜಿಪ್ಟ್
Khatanga, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -11°

76° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Ati, ಚಡ್
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -8°

° ,
Arctic Bay, ಕೆನೆಡಾ

° ,
Rankin Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು

° ,
Repulse Bay, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು