ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+5 °C
ಅನಿಸುವುದು: +5°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +5°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 93.9%
ಈಗ 28/02 02:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Abla
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Abla >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: +11°
ಇಗೋ: +4°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +11°
ಇಗೋ: +4°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: +12°
ಇಗೋ: +5°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+34° ಸ್ವಚ್ಛ Purnululu National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Saskylakh, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -44°

+23° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಕರ್ಚೋರೆಂ, ಭಾರತ
Ust'-Kuyga, ರಷ್ಯಾ -43°

+23° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಪೋಂಡ, ಭಾರತ
Karaul, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -38°

Arviat, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -34°

+21° ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಡ, ಭಾರತ
Stony Rapids, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -26°