અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

49 °F
ના જેવું લાગે છે: 49°
ડ્યુપોઇન્ટ: 27°
ભેજ: 41.1%
ના રોજ 19/04 04:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Abla
ભૂતકાળના અવલોકનો, Abla >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 59°
લઘુત્તમ: 43°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 45°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 43°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

° ,
McMurdo Station, Antarctica ઘેરાયેલું -20°

° ,
Igloolik, કેનેડા વાદળછાયું -9°

° ,
Noril'sk, રશિયા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -4°

° ,
Arctic Bay, કેનેડા -2°

° ,
Chesterfield Inlet, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું -2°