നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

38 ഠഫാ.
NW 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 38°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 28°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 64.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/04 04:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Soria
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Soria >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 39°
ബുധന്‍
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

77° തെളിഞ്ഞ Al Manzilah, ഈജിപ്ത്
Tazovskiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -17°

76° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Ati, ചഡ്
Dudinka, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -5°

° ,
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -4°

° ,
Arctic Bay, ക്യാനഡ

° ,
Grise Fiord, ക്യാനഡ