ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

38 °F
NW 2 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 38°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 28°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 64.1%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 19/04 04:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Soria
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Soria >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 41°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 39°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 45°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

77° ಸ್ವಚ್ಛ Al Manzilah, ಈಜಿಪ್ಟ್
Tazovskiy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -17°

76° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Ati, ಚಡ್
Dudinka, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -4°

° ,
Noril'sk, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -4°

° ,
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -4°

° ,
Rankin Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು