നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

65 ഠഫാ.
E 8 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 65°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 45°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 48%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/03 03:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Coria
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Coria >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 45°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

70° തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -34°

70° തെളിഞ്ഞ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -31°

70° തെളിഞ്ഞ Tiquicheo, മെക്സിക്കോ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -31°

70° തെളിഞ്ഞ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°

68° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Artyk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -13°