നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

55 ഠഫാ.
NE 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 55°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 44°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 66.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/04 04:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Coria
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Coria >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 48°
ബുധന്‍
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

77° തെളിഞ്ഞ Al Manzilah, ഈജിപ്ത്
Tazovskiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -17°

76° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Ati, ചഡ്
Igloolik, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -8°

° ,
Dudinka, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -4°

° ,
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -4°

° ,
Repulse Bay, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും