നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

49 ഠഫാ.
S 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 49°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 42°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 77.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/04 04:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Herrera Del Duque
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Herrera Del Duque >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 45°
ബുധന്‍
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 48°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

77° തെളിഞ്ഞ Al Manzilah, ഈജിപ്ത്
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ട് -20°

76° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Ati, ചഡ്
Pond Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -4°

° ,
Arctic Bay, ക്യാനഡ

° ,
Chesterfield Inlet, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും

° ,
Rankin Inlet, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും