ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

50 °F
SW 4 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 49°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.1 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 41°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 70.5%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 19/04 03:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Herrera Del Duque
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Herrera Del Duque >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 68°
ಇಗೋ: 45°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 70°
ಇಗೋ: 45°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 48°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

78° ಸ್ವಚ್ಛ Al Manzilah, ಈಜಿಪ್ಟ್
Kayyerkan, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -6°

76° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Ati, ಚಡ್
Noril'sk, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -6°

° ,
Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -4°

° ,
Arctic Bay, ಕೆನೆಡಾ

° ,
Rankin Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು