നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഴയും +9 ഠ സെ.
N 3 മീ./സെ.
മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +7°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1017.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +9°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 100%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 7 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 07/03 04:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Calamocha
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Calamocha >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +12°
നിമ്ന: +5°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: +7°
നിമ്ന: +3°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +10°
നിമ്ന:

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+26° തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -39°

+26° തെളിഞ്ഞ El Chauz, മെക്സിക്കോ
Artyk, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -29°

+26° തെളിഞ്ഞ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Predporozhnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -27°

+23° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Ust'-Nera, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -27°

+23° തെളിഞ്ഞ San Juan De Los Platanos, മെക്സിക്കോ
Iskateley, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -24°