ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ +8 °C
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: +8°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1020.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +7°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 93.4%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 06/03 12:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Calamocha
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Calamocha >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +13°
ಇಗೋ: +1°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +11°
ಇಗೋ: +3°
ಸೋಮವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: +10°
ಇಗೋ: +3°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+31° Blackall, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -39°

+30° ಸ್ವಚ್ಛ Tennant Creek, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Severnyy, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -38°

+29° Duaringa, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -36°

+29° Winton, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -35°

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Ayers Rock, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -35°