നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+2 ഠ സെ.
E 4 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: -2°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: -1°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 84.1%
സമയത്തുള്ള 28/02 01:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Chinchilla/cenad
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Chinchilla/cenad >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +9°
നിമ്ന: +4°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +10°
നിമ്ന: +5°
ചൊവ്വ
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +12°
നിമ്ന: +4°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+26° തെളിഞ്ഞ വാഡ, ഇന്ത്യ
Deputatskiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -46°

+25° തെളിഞ്ഞ കാര്‍കാല്‍, ഇന്ത്യ
Igarka, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -43°

+23° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ കുര്‍ചൊരെം, ഇന്ത്യ
Nizhneyansk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

+23° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ കുര്‍ട്ടി, ഇന്ത്യ
Talnakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -41°

+23° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ പൊണ്ട, ഇന്ത്യ
Tuktoyaktuk, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -33°