ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+4 °C
E 4 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +1°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +2°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 85.5%
ಈಗ 05/03 10:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Chinchilla/cenad
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Chinchilla/cenad >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +10°
ಇಗೋ: +4°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +9°
ಇಗೋ: +5°
ರವಿವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: +9°
ಇಗೋ: +3°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+26° Geikie Gorge National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Verkhoyansk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -46°

+25° Blackall, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -44°

+25° Winton, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -38°

+23° ಸ್ವಚ್ಛ Ayers Rock, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -35°

+23° ಸ್ವಚ್ಛ Kununurra, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Karaul, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -33°