ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+14 °C
S 4 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +14°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +4°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 51.2%
ಈಗ 12/04 08:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Chinchilla/cenad
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Chinchilla/cenad >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +15°
ಇಗೋ: +6°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +16°
ಇಗೋ: +5°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: +5°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+43° ಸ್ವಚ್ಛ Illela, ನೈಜೀರಿಯಾ
Orotukan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -33°

+41° ಸ್ವಚ್ಛ Mopti, ಮಾಲೀ
Grise Fiord, ಕೆನೆಡಾ -25°

+41° ಸ್ವಚ್ಛ Ténenkou, ಮಾಲೀ
McMurdo Station, Antarctica ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -25°

+40° ಸ್ವಚ್ಛ Kollo, ನೈಗರ್
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -24°

+40° ಸ್ವಚ್ಛ Say, ನೈಗರ್
Baker Lake, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -23°