અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+6 °C
N 2 મી/સેં
ના જેવું લાગે છે: +5°
ડ્યુપોઇન્ટ: +5°
ભેજ: 92%
ના રોજ 07/03 03:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Chinchilla/cenad
ભૂતકાળના અવલોકનો, Chinchilla/cenad >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને વરસાદ
મહત્તમ: +8°
લઘુત્તમ: +4°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: +10°
લઘુત્તમ: +4°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: +10°
લઘુત્તમ: +2°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+21° સ્પષ્ટ Buenavista Tomatlán, મેક્સિકો
Saskylakh, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -41°

+21° સ્પષ્ટ Ciudad Altamirano, મેક્સિકો
Verkhoyansk, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -39°

+21° સ્પષ્ટ Huetamo de Núñez, મેક્સિકો
Khatanga, રશિયા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -35°

+21° સ્પષ્ટ San Juan De Los Platanos, મેક્સિકો
Sarylakh, રશિયા સ્પષ્ટ -35°

+21° સ્પષ્ટ Zirándaro, મેક્સિકો
Nar'yan-Mar, રશિયા વાદળછાયું -24°