നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

59 ഠഫാ.
E 6 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 59°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 31°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 33.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/03 02:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Teruel
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Teruel >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 37°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 39°
തിങ്കള്‍
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 37°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

68° തെളിഞ്ഞ Ajuchitlán del Progreso, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -34°

68° തെളിഞ്ഞ Apatzingán de la Constitución, മെക്സിക്കോ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -31°

68° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -15°

68° തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Belichan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°

68° തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Susuman, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°