നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+9 ഠ സെ.
SE 2 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +8°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +7°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 89.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 20 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 11/04 02:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Teruel
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Teruel >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +15°
നിമ്ന: -1°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +14°
നിമ്ന: -1°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +15°
നിമ്ന: +2°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+34° തെളിഞ്ഞ Tillabéri, നൈഗര്‍
Sachs Harbour, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -26°

+31° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Sokolo, മാലി
Prudhoe Bay, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -25°

+30° തെളിഞ്ഞ Ranérou, സെനഗല്‍
Cambridge Bay, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -23°

+30° തെളിഞ്ഞ Say, നൈഗര്‍
Aliskerovo, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -15°

+30° തെളിഞ്ഞ Semmé, സെനഗല്‍
Vstrechnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -15°