ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+9 °C
SE 2 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +8°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +7°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 89.7%
ಗೋಚರತೆ: 20 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 11/04 02:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Teruel
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Teruel >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: +15°
ಇಗೋ: -1°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: -1°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +15°
ಇಗೋ: +2°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+34° ಸ್ವಚ್ಛ Ayorou, ನೈಗರ್
Leningradskiy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -28°

+34° ಸ್ವಚ್ಛ Tillabéri, ನೈಗರ್
Pevek, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -26°

+31° ಸ್ವಚ್ಛ Say, ನೈಗರ್
Kaktovik, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -20°

+31° ಸ್ವಚ್ಛ Ténenkou, ಮಾಲೀ
Mayo, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -15°

+30° ಸ್ವಚ್ಛ Semmé, ಸೆನೆಗಲ್
Wiseman, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -13°