നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 59 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 59°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 36°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 41.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 04/03 12:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Salamanca / Matacan
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Salamanca / Matacan >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 39°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 36°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 36°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Arcelia, മെക്സിക്കോ
Churapcha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -22°

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Batagay-Alyta, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -21°

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Amga, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -20°

76° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Zirándaro, മെക്സിക്കോ
Khandyga, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -19°

69° തെളിഞ്ഞ Tepalcatepec, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഞ്ഞും -18°