നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ +10 ഠ സെ.
N 2 മീ./സെ.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +9°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1021.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +4°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 66.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 9 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 06/03 12:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Salamanca / Matacan
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Salamanca / Matacan >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +15°
നിമ്ന: +1°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +14°
നിമ്ന: -1°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: +11°
നിമ്ന:

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+23° തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -36°

+23° തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Verkhoyansk, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -33°

+23° തെളിഞ്ഞ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -30°

+23° തെളിഞ്ഞ Zirándaro, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -25°

+20° തെളിഞ്ഞ Apatzingán de la Constitución, മെക്സിക്കോ
Artyk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -23°