ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ +16 °C
E 2 ಎಮ್/ಎಸ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: +16°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1020.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +2°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 38.8%
ಗೋಚರತೆ: 10 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 04/03 01:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Salamanca / Matacan
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Salamanca / Matacan >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +18°
ಇಗೋ: +4°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: +16°
ಇಗೋ: +2°
ಶನಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: +2°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+25° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Ajuchitlán del Progreso, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -43°

+25° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ San Lucas, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Saskylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -41°

+25° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ San Miguel Totolapan, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Verkhoyansk, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -33°

+25° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Tlalchapa, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Amga, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -29°

+25° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Zirándaro, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Kysyl-Syr, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -26°