અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+9 °C
N 2 મી/સેં
ના જેવું લાગે છે: +8°
ડ્યુપોઇન્ટ: +5°
ભેજ: 72.9%
ના રોજ 06/03 12:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Salamanca / Matacan
ભૂતકાળના અવલોકનો, Salamanca / Matacan >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +15°
લઘુત્તમ: +1°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +14°
લઘુત્તમ: -1°
સોમવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: +11°
લઘુત્તમ:

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+23° સ્પષ્ટ Huetamo de Núñez, મેક્સિકો
Khatanga, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -29°

+23° સ્પષ્ટ San Miguel Totolapan, મેક્સિકો
Sarylakh, રશિયા ઘેરાયેલું -25°

+23° સ્પષ્ટ Tlalchapa, મેક્સિકો
Predporozhnyy, રશિયા ઘેરાયેલું -24°

+23° સ્પષ્ટ Zirándaro, મેક્સિકો
Ust'-Nera, રશિયા ઘેરાયેલું -24°

+20° સ્પષ્ટ San Juan De Los Platanos, મેક્સિકો
Kadykchan, રશિયા ઘેરાયેલું અને બરફ -21°