നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

57 ഠഫാ.
NE 10 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 57°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 39°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 51.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 12/04 08:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Saelices El Chico
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Saelices El Chico >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 48°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 46°
ബുധന്‍
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 48°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Niafounké, മാലി
Orotukan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -27°

104° മൂടല്‍കെട്ട് Ansongo, മാലി
Dukat, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -26°

104° മൂടല്‍കെട്ട് Gao, മാലി
Omsukchan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -26°

100° തെളിഞ്ഞ Birnin Konni, നൈഗര്‍
Rankin Inlet, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -6°

94° മേഘാവ്യതമായ Guélengdeng, ചഡ്
Kugaaruk, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -4°