ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

44 °F
ಅನಿಸುವುದು: 44°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 37°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 74%
ಈಗ 19/04 05:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Salamanca / Matacan
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Salamanca / Matacan >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 43°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 43°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 48°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

° ,
Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -9°

° ,
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -9°

° ,
Kayyerkan, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -4°

° ,
Chesterfield Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -2°

° ,
Repulse Bay, ಕೆನೆಡಾ