നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

58 ഠഫാ.
SW 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 58°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 52°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 79%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 22/09 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vitigudino
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vitigudino >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 52°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 54°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 54°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

97° തെളിഞ്ഞ Brawley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Saattut, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 26°

97° തെളിഞ്ഞ Calexico, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Tasiusaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 26°

88° തെളിഞ്ഞ Poston, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Priiskovyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 27°

82° തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Qeqertaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മേഘാവ്യതമായ 30°

77° തെളിഞ്ഞ Estación Coahuila, മെക്സിക്കോ
Belogorsk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 32°