നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

54 ഠഫാ.
W 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 54°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 42°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 64.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 8 മൈ.
സമയത്തുള്ള 04/03 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vitigudino
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vitigudino >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 39°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 37°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 34°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

81° തെളിഞ്ഞ Ayers Rock, ഓസ്ട്രേലിയ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -41°

81° തെളിഞ്ഞ Uluru-Kata Tjuta National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Taloyoak, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -37°

81° തെളിഞ്ഞ Yulara, ഓസ്ട്രേലിയ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -33°

71° Duaringa, ഓസ്ട്രേലിയ
Severnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -33°

67° തെളിഞ്ഞ Selwyn Snowfields, ഓസ്ട്രേലിയ
Karaul, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -4°